Forumdiscussie

Het forumdiscussie is al jaren een vast onderdeel van het inspectiecongres. De forumdiscussie gaat dit jaar over ‘onder spanning werken’. Een discussie hierover is hard nodig vanwege het nog steeds bestaande onbegrip over dit belangrijke onderwerp. Wat mag nu eigenlijk nog wel? En waarom is de wetgever zo streng? Dat zijn de vragen die centraal zullen staan tijdens de discussie.

De discussie wordt ingeleid met een stage-production waarin het probleem eerst scherp neer wordt gezet. De stage-production wordt opgevoerd door enkele echte acteurs.

Tijdens deze vierde editie van het inspectiecongres bestaat het panel van de forumdiscussie uit de volgende personen:

Annette Oorschot,   namens Inspectie SZW (vh arbeidsinspectie)
Joris van Eekelen,     namens Uneto-Vni, vakgroep Beheer & Inspectie
Ralf Grispen,              namens iKeur
Frank Smits,               namens Stichting SCIOS

Met dit panel zal onder leiding van Peter Treffers (Elektroraad) een discussie worden gevoerd rondom ‘onder spanning werken’. Tijdens de discussie zullen we daarbij inzoomen op het onderdeel inspecteren.

Tijdens de discussie zullen enkele stellingen worden voorgelegd aan het panel. Uiteraard worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.