CV Titia Siertsema

undefined

 

Drs. Titia Siertsema MBA is voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Zij is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (bedrijfseconomie/econometrie) en heeft daarnaast een MBA afgerond in Rotterdam/Rochester.

Na haar studie begon Titia Siertsema haar loopbaan bij Shell. Vervolgens werkte zij tien jaar in de energiesector, onder andere als directeur van het Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (ERL). Na overname door N.V. ENECO-Energie, werd zij (als regiodirecteur) verantwoordelijk voor de gehele regio Haaglanden. Van 2002 tot en met 2012 was Titia Siertsema algemeen directeur van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie van de installatiebranche en technische detailhandel. Sinds 1 januari 2013 is zij voorzitter van deze organisatie.

Titia Siertsema heeft namens UNETO-VNI onder andere zitting in het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW en in het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Zij is daarnaast vicevoorzitter van Cencobouw (het overlegorgaan van de bouwsector met de overheid), voorzitter van het presidium van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), bestuurslid van MVO-Nederland  en plaatsvervangend raadslid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Op het gebied van onderwijs vertegenwoordigt Titia Siertsema de installatiesector als lid van de regiegroep voor het TechniekPact, lid van de Raad van Advies van TechniekTalent.Nu en bestuurslid van het bestuur van Wetenschappelijk Onderwijs Installatietechniek (WOI ). 

Haar bijdrage aan het inspectiecongres

De bijdrage van Titia Siertsema gaat in op de onduidelijkheden die een inspectie volgens NEN 3140 kan opleveren. Maar al te vaak maken opdrachtgever en inspectiebedrijf namelijk geen duidelijke afspraken over wát er nu concreet wordt geïnspecteerd en hoe. Oorzaak is meestal dat er bij de opdrachtnemer geen installatieverantwoordelijke is aangewezen.

De gevolgen laten zich raden: In de aanbestedingsfase worden appels met peren vergeleken. En als een verbintenis onduidelijk is, kan het inspectiebedrijf bij schade zelfs een forse claim tegemoet zien. Alle reden voor UNETO-VNI om in actie te komen.