CV Peter Treffers

undefined

 

 


Peter Treffers is directeur van Elektroraad. Onder zijn leiding is het bedrijf in 22 jaar uitgegroeid tot een onderneming met landelijke bekendheid.

Werk

Naast de dagelijkse leiding over het bedrijf, houd hij zich bezig met de ontwikkeling en het doceren van cursussen in de elektrotechniek. Zijn specialisme is veilige installaties en veilige bedrijfsvoering. In zijn cursussen ligt het accent dan ook op NEN 1010 en NEN 3140.

Spreker

Peter geeft regelmatig lezingen waarbij zijn prikkelende en humorvolle wijze van vertellen hem onderscheid van andere sprekers. Hij publiceert ook vaak in de vakpers. Zijn toon is vaak analytisch en kritisch.

Zijn bijdrage aan het inspectiecongres

Tijdens zijn lezing vertelt Peter iets over het PvE Veiligheidsinspecties. Dit Programma van Eisen is in opdracht van UNETO‑VNI geschreven door Elektroraad. Peter is zelf één van de auteurs.

Het PvE Veiligheidsinspecties geeft invulling aan inspectie volgens NEN 3140 als er aan één of meer uitgangspunten van NEN 3140 niet voldaan kan worden. Het meest voorkomende geval is dat er geen installatieverantwoordelijke is aangesteld, en de opdrachtgever toch een NEN 3140 inspectie uit wil laten voeren.

Het PvE geeft richtlijnen voor de uitvoering van zo’n inspectie, zonder de rechtszekerheid van klant en inspecteur aan te tasten.

Het PvE wordt dan ook toegepast als het zowel technisch als juridisch goed geregeld moet zijn.