CV Erik Schoppen

undefined

 

Drs. Erik Schoppen MFA is merkexpert, gedragsonderzoeker, innovator, ontwerper, ondernemer, spreker, adviseur en auteur. Hij beheerst de kunst om verrassende verbanden te leggen en complexe materie met aanstekelijke humor terug te brengen tot overzichtelijke en heldere (voor)beelden. Zijn lezingen worden door het publiek omschreven als echte 'eye-openers'.

Missie

Hij wil ondernemingen motiveren om hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken. Hij heeft als creatieve en ondernemende ideeversneller inmiddels een reputatie opgebouwd met zijn verrassend inhoudelijke visie op een toekomstgerichte duurzame economie.

Werk

Hij is oprichter van merkadviesbureau Miazo en medeauteur van het boek Strategisch merkenmanagement, inmiddels een standaardwerk voor strategen, (brand)managers en marketeers, en hij doceert neuroscience, merkpsychologie en brand & designmanagement aan o.a. de Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Groningen.

Actueel

Op dit moment doet hij naast zijn adviseur-, auteur- en docentschap zijn Ph.D. promotieonderzoek naar duurzaam (merk)vertrouwen en duurzame gedragsverandering (Behavioral & Social Neuroscience, Experimentele psychologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zijn bijdrage aan het inspectiecongres

Duurzaam merkvertrouwen bouwen

Waarom het ontwikkelen van emotionele waarde steeds belangrijker wordt.

Weten wat gebruikers denken en voelen bij een bepaald product is de sleutel tot het begrijpen van keuze-, koop- en gebruikersgedrag. Hierbij is het belangrijk om te weten dat we onze keuzes eerst emotioneel maken en dan pas rationeel. Het creëren van emotionele waarde wordt daarom steeds belangrijker voor fabrikanten en dienstverlenende bedrijven. Want succesvolle merken bieden niet alleen instrumentele voordelen, maar vooral emotionele (meer)waarde. Daardoor voelt zo’n merkproduct vertrouwd, motiveert het gebruikers een product langer en vaker te gebruiken en verschaft het een betere gebruikersbeleving. Deze lezing laat zien hoe we met de juiste emoties en motivaties duurzaam (merk)vertrouwen kunnen opbouwen.