CV Annette Oorschot-Kuipers

undefinedAnnette Oorschot-Kuipers is senior inspecteur bij het Expertisecentrum van de Inspectie SZW.
Eerder volgde ze opleidingen bij de Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs (VEV), de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland (PTHN – richting Elektrotechniek) en de Stichting Post Hoger Onderwijs -Veiligheidskunde.
Na het afronden van de PTHN en het opdoen van praktijkervaring bij installatiebureaus werkte ze een aantal jaren als docent elektrotechniek. Daarna werd ze trainer bij een werkgever die zich op het gebied van elektrotechnische inspecties en opleidingen richtte op technische diensten en medewerkers in het bedrijfsleven. Vier jaar later maakte Annette de overstap naar de toenmalige Arbeidsinspectie, waar ze als inspecteur voornamelijk in de industrie werkzaam was.

Door haar specialistische kennis  op onder andere elektrotechnisch gebied kwam zij vervolgens bij het Expertisecentrum van de Inspectie SZW bij de vakgroep Veiligheid en Producten. Daar ondersteunt zij op haar kennisgebieden projectleiders, begeleidt ze inspecteurs bij moeilijke (on)gevallen en verzorgt ze trainingen. Daarnaast is een van haar andere taken het toetsen van Arbocatalogi.