Titia Siertsema (Uneto-Vni) spreekt op het inspectiecongres

15-04-2015

Tijdens het inspectiecongres zal Titia Siertsema een lezing houden over het PvE Veiligheidsinspecties.

Dat PvE (programma van eisen) is bedoeld voor partijen die een inspectieovereenkomst sluiten in gevallen waarin niet aan NEN 3140 kan worden voldaan.

Meestal ligt de oorzaak daarvan in het feit dat er geen installatieverantwoordelijke is aangewezen. Het PvE Veiligheidsinspecties biedt in dat geval uitkomst.

Titia Siertsema zal tijdens het inspectiecongres uitleggen waarom dit PvE Veiligheidsinspecties zo belangrijk is.