PvE Veiligheidsinspecties bijna klaar

18-08-2015

In opdracht van UNETO-VNI schrijft Elektroraad het Programma van Eisen Veiligheidsinspecties (PvE Veiligheidsinspecties). Dit PvE Veiligheidsinspecties moet richting geven aan inspecties van elektrische installaties.

Meestal worden bestaande elektrische installatie geïnspecteerd aan de hand van NEN 3140. Die norm is echter speciaal geschreven voor organisaties met een professionele elektrische bedrijfsvoering. In die organisaties is er bijvoorbeeld altijd een eigen installatieverantwoordelijke aangewezen.

Maar in de praktijk werken inspectiebedrijven doorgaans voor klanten zonder eigen installatieverantwoordelijke. Uitvoering van een NEN 3140 inspectie leidt dan vrijwel altijd tot aantasting van de rechtspositie van het inspectiebedrijf en die van de opdrachtgever.

Deze aantasting van de rechtspositie is heel expliciet geworden in de rechtszaak die inmiddels bekend is geworden onder ‘de Cogas-zaak’. Korte tijd na de NEN 3140-inspectie brak er brand uit in een C1000. In die zaak veroordeelde de rechter het inspectiebedrijf Cogas tot het betalen van een schadevergoeding van ruim € 260.000,00. Volgens de rechter had Cogas de brand kunnen en moeten voorkomen.

Om herhaling te voorkomen, heeft UNETO-VNI het initiatief genomen om het PvE Veiligheidsinspecties te ontwikkelen. Daarbij is de hulp van Elektroraad ingeschakeld vanwege haar kennis van en ervaring met juridische kwesties in de elektrotechniek.

Het PvE moet een oplossing bieden voor alle hiervoor beschreven problemen. Samengevat moet het PvE een methode bieden die:

  1. leidt tot een juridisch en technisch sluitende overeenkomst;
  2. in een dusdanig duidelijke manier van rapporteren voorziet dat de rechtspositie van beide partijen niet onnodig wordt aangetast.

De conceptversie van het PvE Veiligheidsinspecties is inmiddels klaar en ligt ter beoordeling voor aan de vakgroep beheer en inspectie van UNETO-VNI. Volgens planning wordt het stuk tijdens het inspectiecongres gepresenteerd aan de markt.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van het PvE Veiligheidsinspecties. Uiteraard staat het u vrij om nu al vragen over het PvE te stellen.