Programma van Eisen Veiligheidsinspectie: een tipje van de sluier opgelicht

12-10-2015

In opdracht van Uneto-VNI schrijft Elektroraad het Programma van Eisen Veiligheidsinspecties (PvE). Het PvE biedt een methode voor het uitvoeren van periodieke inspecties in geval er geen installatieverantwoordelijke is aangewezen.

Tijdens het inspectiecongres zal het Programma van Eisen inspecties (PvE) aan het publiek worden gepresenteerd. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

De drie pijlers onder het PvE

Het PvE bewerkstelligt drie belangrijke dingen:

  1. Het stelt duidelijke grenzen aan de inspectie. Deze grenzen zijn een weerslag van het belang van de opdrachtgever.
  2. Het voorziet in een éénduidige risicobeoordeling. De risicobeoordeling is geïntegreerd in de methode.
  3. Het geeft expliciet invulling aan de zorgplicht van de inspecteur. Deze zorgplicht heeft de inspecteur te betrachten jegens de opdrachtgever maar ook derden.

We kijken alvast naar de tweede van deze drie pijlers.

Risicobeoordeling: welke gevolgen moeten er aan een geconstateerd gebrek verbonden worden?

Uit de praktijk is bekend dat inspecteurs de risico’s die verbonden zijn aan geconstateerde gebreken in de installatie verschillend beoordelen. Dat is ook niet zo vreemd. Immers, het constateren van een gebrek is in principe objectief: dat er een afdekplaatje van een WCD ontbreekt zal geen discussie opleveren. Wat wél discussie zal opleveren is het antwoord op de vraag: hoe ernstig is het gebrek? Of, hoe groot is de kans dat iemand door het geconstateerde gebrek letsel oploopt? En, hoe ernstig kan dit letsel dan zijn? Een juist antwoord op deze vragen is noodzakelijk om te kunnen bepalen met welke prioriteit het gebrek hersteld moet worden. Maar, waar het constateren van het gebrek objectief is, is het beoordelen van de risico’s die eraan verbonden zijn, subjectief. En deze subjectiviteit leidt tot de diversiteit aan beoordelingen die we in de praktijk tegenkomen.

Als er een installatieverantwoordelijke is zal dat degene zijn die het inspectierapport in ontvangst neemt. En aangezien de installatieverantwoordelijk een elektrotechnicus is, mag hij in staat worden geacht (volgens NEN 3140 is het zelfs zijn taak) om de geconstateerde gebreken op hun risico te beoordelen en te bepalen welke consequenties dat moet hebben. Is de installatieverantwoordelijke er niet dat is deze risicobeoordeling de verantwoordelijkheid van de inspecteur is. De diversiteit in het beoordelen van de risico’s is geen probleem als het rapport in handen komt van een installatieverantwoordelijke. Het is zíjn taak die risicobeoordeling voor zichzelf te maken, los van wat de inspecteur ervan vindt.

De diversiteit in het beoordelen van de risico’s is wél een probleem als er geen installatieverantwoordelijke is. De inspecteur kan dan aan zijn oordeel worden opgehangen.

Het PvE maakt een eind de diversiteit van risicobeoordeling van gebreken. Daardoor kan de inspecteur zich concentreren op waar hij goed in is: het ontdekken van gebreken aan de installatie.

Presentatie PvE tijdens het Inspectiecongres

Geïnteresseerd geraakt in het volledige verhaal?

Het PvE wordt tijdens het Inpectiecongres van Elektroraad aan de markt geïntroduceerd. Titia Siertsema (voorzitter van Uneto-Vni) zal tijdens het congres een lezing houden over het belang van het PvE. Peter Treffers (directeur van Elektroraad) zal inhoudelijk ingaan op het PvE.