Presentatie PvE Veiligheidsinspecties tijdens inspectiecongres

11-09-2015

Tijdens het inspectiecongres zal het Programma van Eisen Veiligheidsinspecties (PvE) aan het publiek worden gepresenteerd. Het PvE wordt in opdracht van Uneto-Vni door Elektroraad geschreven.

Het PvE geeft een methode voor het inspecteren van elektrische installaties zonder installatieverantwoordelijke. Nu gebeurt zo’n inspectie meestal nog aan de hand van NEN 3140, maar die is daar niet voor bedoeld.

Aan de wieg van het PvE staat een rechtszaak met een vervelende afloop voor een inspectiebureau: de Cogas-zaak. In die zaak is Cogas - ook in hoger beroep - veroordeeld tot het vergoeden van brandschade (bijna drie ton!). Het gerechtshof was van mening dat Cogas, ondanks een waarschuwing voor het gebrek in haar rapport, toch onvoldoende duidelijk had gemaakt dat er een grote kans op brand was in de betreffende C1000. Uit het arrest van het Hof blijkt dat zij van mening is dat Cogas door haar positie als inspecteur de belangen van C1000 beter had moeten dienen.

Het PvE voorziet in een inspectiemethode waardoor er, in installaties zonder installatieverantwoordelijke, veel minder kans is om aansprakelijk gesteld te worden voor schade dan bij het volgen van NEN 3140.

Tijdens het inspectiecongres worden twee lezingen over het PvE gehouden. De eerste lezing wordt verzorgd door Titia Siertsema (voorzitter van Uneto-Vni). Zij bespreek het nut en de noodzaak van deze nieuwe norm.

De tweede lezing zal worden gehouden door Peter Treffers (directeur Elektroraad). Hij is één van de auteurs van het PvE en zal meer op de inhoud ingaan.

Het PvE zal een belangrijke rol in de inspectiemarkt gaan spelen. Zorg dus dat u erbij bent!