Grenzen van onder spanning werken

11-09-2015

In het Arbobesluit staat: ‘Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte waaraan of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is’.

Als we ons daar altijd aan zouden houden, hebben we geen isolerend matje en gereedschap, geen gelaatscherm, geen handschoenen etc. nodig.

Toch moedigt NEN 3140 ons aan om in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Vreemd eigenlijk. Want waarom zou je je beschermen tegen een gevaar dat er niet is?

Houdt NEN 3140 dan geen rekening met het gestelde in de wet? Iets moet er toch mis zijn.

Tijdens de forumdiscussie willen we deze discussie gaan voeren. Dat is belangrijk omdat we al lang weten dat de praktijk niet afgestemd is op de wet. Dat kan ook niet, want je zou geen enkele circuitmeting meer kunnen doen als we ons aan de wet zouden houden. Voor het uitvoeren van een circuitmeting hebben we immers spanning nodig.

De discussie voeren we niet met de minsten. In het forum zullen afgevaardigden aantreden van de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) en de advocatuur. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we ook een politieke afvaardiging kunnen interesseren voor deelname aan het panel.

Aan de leden van het forum zullen enkele prikkelende stellingen worden voorgelegd. Ook het publiek zal worden gevraagd om haar mening over de stellingen te geven. We doen dit door middel van stemkastjes (uiteraard kunt u anoniem stemmen).

Het doel van de discussie is om te zien of er een basis is om de politiek te vragen om de wet aan te passen. Dat is een ambitieus doel, maar je moet ergens beginnen, niet waar?