Erik Schoppen spreekt tijdens het congres over ‘Duurzaam merkvertrouwen bouwen’.

07-04-2015

Waarom het ontwikkelen van emotionele waarde steeds belangrijker wordt.

Erik Schoppen, één van de drie sprekers op het inspectiecongres, is o.a. merkexpert, gedragsonderzoeker en auteur. Hij beheerst de kunst om verrassende verbanden te leggen en complexe materie met aanstekelijke humor terug te brengen tot overzichtelijke en heldere (voor)beelden.

Op het inspectiecongres gaat Erik Schoppen het hebben over ‘Duurzaam merkvertrouwen bouwen’.

Weten wat gebruikers denken en voelen bij een bepaald product is de sleutel tot het begrijpen van keuze-, koop- en gebruikersgedrag. Hierbij is het belangrijk om te weten dat we onze keuzes eerst emotioneel maken en dan pas rationeel. Het creëren van emotionele waarde wordt daarom steeds belangrijker voor fabrikanten en dienstverlenende bedrijven. Want succesvolle merken bieden niet alleen instrumentele voordelen, maar vooral emotionele (meer)waarde. Daardoor voelt zo’n merkproduct vertrouwd, motiveert het gebruikers een product langer en vaker te gebruiken en verschaft het een betere gebruikersbeleving. Deze lezing laat zien hoe we met de juiste emoties en motivaties duurzaam (merk)vertrouwen kunnen opbouwen.