Deskundigenpanel compleet

09-11-2015

Het deskundigenpanel voor de forumdiscussie is compleet. Het vierkoppige panel gaat bestaan uit de volgende personen:

Annette Oorschot,   namens Inspectie SZW (vh arbeidsinspectie)
Joris van Eekelen,    namens Uneto-Vni, vakgroep Beheer & Inspectie
Ralf Grispen,             namens iKeur
Frank Smits,              namens Stichting SCIOS

Met dit panel zal onder leiding van Peter Treffers (Elektroraad) een discussie worden gevoerd rondom het thema ‘onder spanning werken’. Tijdens de discussie zullen we daarbij inzoomen op het onderdeel inspecteren.

Tijdens de discussie zullen enkele stellingen worden voorgelegd aan het panel. Uiteraard worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.