Algemene voorwaarden bezoekers

Klik hier om de algemene voorwaarden voor bezoekers te downloaden.

Artikel 1 Aanmelding Aanmelding voor het congres geschiedt schriftelijk en is pas geldig als deze door Elektroraad Opleidingen B.V. is bevestigd door middel van een schriftelijke inschrijfbevestiging.

Artikel 2 Deelnamevoorbehoud Het Inspectiecongres 2015 wordt gehouden onder het voorbehoud van voldoende deelname. Mocht het Inspectiecongres 2015 niet doorgaan, dan ontvangt de deelnemer hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang bericht. In een dergelijk geval zal restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvinden. Indien het congres door ziekte van een spreker of overmacht niet door kan gaan zal Elektroraad Opleidingen B.V. al het mogelijke in het werk stellen om zo snel mogelijk een nieuwe datum vast te stellen. Elektroraad Opleidingen B.V. zal niet aansprakelijk zijn indien het congres geen doorgang kan vinden.

Artikel 3 Annulering Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk vier weken voor de aanvang van het congres worden er administratiekosten (20% van de inschrijfkosten) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier tot uiterlijk twee weken voor de aanvang van het congres wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht en bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van het congres wordt het gehele deelname bedrag in rekening gebracht. Elektroraad Opleidingen B.V. accepteert vervangers voor reeds ingeschreven deelnemers.

Artikel 4 Betaling De factuur wordt voor aanvang van het congres verzonden. De betalingstermijn is 30 dagen. Alle gefactureerde bedragen dienen voor de op de factuur aangegeven datum te zijn voldaan. Elektroraad Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor om bij niet - of niet tijdige - betaling deelnemers te weigeren.

Artikel 5 Tijden Het inspectiecongres 2015 begint om 8:30 uur en eindigt om ca. 17:00 uur.

Artikel 6 Wijzigingen Elektroraad Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor in noodzakelijke gevallen wijzigingen in congresinhoud, datum van het congres en/of de plaats aan te brengen.

Artikel 7 Algemeen Deze voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend.